Spis numerów telefonicznych

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej

Rada Powiatu

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonPokój
Jerzy Żmijewski Przewodniczący Rady Powiatu przewodniczacy.rady@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 013104
Bożena Bętkowska Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 41 39 53 013104
Zarząd Powiatu ZA

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonPokój
Artur Berus Starosta starosta@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 001101
Katarzyna Bilska Wicestarosta wicestarosta@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 002101
Tadeusz Bałchanowski Członek Zarządu Powiatu tadeusz.balchanowski@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 003202/1
Cezary Błach Członek Zarządu Powiatu cezary.blach@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 004202/2
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów RK

Plac Floriański 1

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonPokój
Monika Czerwińska-Babiarz Powiatowy Rzecznik Konsumentów monika.babiarz@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 03233
Agnieszka Góralczyk Inspektor agnieszka.goralczyk@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 03233
Biuro Rady Powiatu BR

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonPokój
Joanna Wężyk Kierownik joanna.wezyk@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 014104
Nina Zolbach Starszy inspektor nina.zolbach@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 014104
Monika Chylicka Inspektor monika.chylicka@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 049104
Geolog Powiatowy GL

Plac Floriański 1

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonPokój
Wiesław Mróz Geolog powiatowy wieslaw.mroz@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 036410
Inspektor Ochrony Danych IOD

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonPokój
Ryszard Chała Inspektor Ochrony Danych iod@skarzysko.powiat.pl 537 238 537412
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ON

Plac Floriański 1

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonPokój
Małgorzata Surmacz Przewodniczący Zespołu malgorzata.surmacz@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 0724
Beata Kędzierska Archiwista beata.kedzierska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 0706
Marzena Midura-Łukomska Pracownik Socjalny marzena.lukomska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 0715
Ewa Tusznio Pracownik Socjalny ewa.tusznio@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 0715
Marcin Bzinkowski Sekretarz marcin.bzinkowski@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 0715
Rzecznik Prasowy RP

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonPokój
Jolanta Jagiełło Rzecznik prasowy jolanta.jagiello@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 012210
Wydział Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego AB

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonPokój
Jolanta Janowska Naczelnik jolanta.janowska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 037307
Katarzyna Pochwała Starszy inspektor katarzyna.pochwala@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 039312
Tomasz Woźniak Starszy inspektor tomasz.wozniak@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 043313
Agnieszka Górecka-Blumchoff Inspektor agnieszka.gorecka@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 038309
Daria Krakowiak Inspektor daria.krakowiak@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 020308
Mirosław Pisarek Inspektor miroslaw.pisarek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 038309
Aleksandra Kotańska Pomoc Administracyjna aleksandra.kotanska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 020308
Iwona Potrzeszcz Pomoc Administracyjna iwona.potrzeszcz@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 020308
Wioletta Przybycień Pomoc Administracyjna wioletta.przybycien@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 039312
Wydział Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki EK

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonPokój
Renata Pacek Naczelnik renata.pacek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 028403
Irmina Stochmal-Buczek Główny specjalista irmina.stochmal@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 061402
Izabela Kujawa Inspektor izabela.kujawa@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 029402
Kamila Świerczyńska Inspektor ds. finansowo-oświatowych kamila.swierczynska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 060402
Referat ds. Promocji
Beata Wojciechowska Kierownik beata.wojciechowska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 031405
Łukasz Wisowaty Inspektor lukasz.wisowaty@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 009406
Magdalena Michalska Podinspektor magdalena.michalska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 009406
Aleksandra Mazur Pomoc Administracyjna aleksandra.mazur@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 009406
Wydział Finansowy FN

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonPokój
Urszula Wrona Skarbnik Powiatu urszula.wrona@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 016107
Małgorzata Rogalska Główny specjalista malgorzata.rogalska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 017103
Katarzyna Dąbrowska Starszy inspektor katarzyna.dabrowska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 045106
Karina Działak Starszy inspektor karina.dzialak@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 046105
Renata Materek Starszy inspektor renata.materek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 099107
Katarzyna Hartwich Inspektor katarzyna.hartwich@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 045106
Edyta Kralewska Podinspektor edyta.kralewska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 017103
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami GG

Plac Floriański 1

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonPokój
Dariusz Chojnacki Naczelnik dariusz.chojnacki@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 026125
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
podgik@skarzysko.powiat.pl
Grzegorz Turek Kierownik grzegorz.turek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 083122
Dorota Bzinkowska Starszy inspektor dorota.bzinkowska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 087117
Renata Dudzianiec Starszy inspektor renata.dudzianiec@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 086115
Mariusz Rozwadowski Starszy inspektor mariusz.rozwadowski@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 087117
Monika Ogar Inspektor monika.ogar@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 088116
Agata Piętak Inspektor agata.pietak@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 089116
Wiktoria Miernik Podinspektor wiktoria.miernik@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 086115
Referat ds. Geodezji i Kartografii
Justyna Rokita Kierownik justyna.rokita@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 081121
Małgorzata Pańszczyk-Osóbka Starszy inspektor malgorzata.panszczyk@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 080119
Małgorzata Zając Starszy inspektor malgorzata.zajac@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 085120
Marta Hejdak Inspektor marta.hejdak@skarzysko.powiat.pl 413953080119
Czesław Niewczas Pomoc Administracyjna czeslaw.niewczas@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 048124
Agnieszka Nowak - Stachera Referent agnieszka.nowak-stachera@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 078123
Anna Szymańska Referent anna.szymanska@skarzysko.powiat.pl 41 3953082118
Referat ds. Gospodarki Nieruchomościami
Anna Adach Kierownik anna.adach@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 092127
Anna Makocka Główny specjalista anna.makocka@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 090128
Marek Romanowski Podinspektor marek.romanowski@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 047124
Mateusz Kuroś Młodszy Referent mateusz.kuros@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 091126
Patrycja Lisowska Pomoc Administracyjna 41 39 53 078123
Monika Maciejczak Młodszy Referent monika.maciejczak@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 090128
Sylwia Strycharska Młodszy Referent sylwia.strycharska@skarzysko.powiat.pl 41 3953091126
Wydział Informatyki IN

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonPokój
Mariusz Bartosik Naczelnik mariusz.bartosik@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 075408
Robert Krzysztofek Główny administrator robert.krzysztofek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 050408
Cezary Przeworski Główny administrator cezary.przeworski@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 050408
Wydział Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej IM

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonPokój
Katarzyna Geller Naczelnik katarzyna.geller@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 019304
Katarzyna Ciok Główny specjalista katarzyna.ciok@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 011305
Anna Dąbek Główny specjalista anna.dabek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 011305
Barbara Dygas Główny specjalista barbara.dygas@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 094302
Mariusz Milczarek Główny specjalista mariusz.milczarek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 030305
Łukasz Krawiecki Starszy inspektor lukasz.krawiecki@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 094302
Referat ds. Mienia i Obsługi Gospodarczej
Dariusz Zalega Kierownik dariusz.zalega@skarzysko.powiat.pl 413953021303
Janusz Mik Starszy inspektor janusz.mik@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 041301
Grzegorz Sławiński Kierowca grzegorz.slawinski@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 041301
Wydział Komunikacji i Transportu KT

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonPokój
Dariusz Zarychta Naczelnik dariusz.zarychta@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 0229
Referat Pojazdów
Joanna Nasiołkowska Kierownik joanna.nasiolkowska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 0795
Aleksandra Gołębiowska Starszy inspektor aleksandra.golebiowska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 027414
Piotr Kondrak Inspektor piotr.kondrak@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 0257,8
Marzena Serek Inspektor marzena.serek@skarzysko.powiat.pl Archiwum
Karolina Włodarczyk Inspektor karolina.wlodarczyk@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 0257, 8
Piotr Żmijewski Inspektor piotr.zmijewski@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 0247/8
Paulina Nowak Podinspektor paulina.nowak@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 027414
Izabela Piętak Podinspektor izabela.pietak@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 0256
Małgorzata Niewiadomska Pomoc Administracyjna
Andrzej Wisowaty Pomoc Administracyjna andrzej.wisowaty@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 0247/8
Anna Wiśniewska Pomoc Administracyjna anna.wisniewska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 0246
Referat Uprawnień do Kierowania i Transportu
Zbigniew Kochański Kierownik zbigniew.kochanski@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 0962
Sylwia Żmijewska Starszy inspektor sylwia.zmijewska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 07711
Zbigniew Babiarz Inspektor zbigniew.babiarz@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 0762
Mariusz Lisowski Inspektor mariusz.lisowski@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 0962
Beata Żak Pomoc Administracyjna beata.zak@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 02310/11
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa OS

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonPokój
Ewa Pandyra Naczelnik ewa.pandyra@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 035411
Jacek Wierzchowski Inspektor jacek.wierzchowski@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 036410
Irena Witaszek-Kapusta Inspektor irena.witaszek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 036410
Jarosław Kaczmarski Podinspektor jaroslaw.kaczmarski@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 093409
Milena Orynek Ekostrażnik Powiatowy 41 37 57 051
Milena Orynek Podinspektor milena.orynek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 093409
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich OR

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonPokój
Anna Bugajska Naczelnik anna.bugajska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 007204
Anna Cisowska Starszy inspektor anna.cisowska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 042206
Ewelina Magdziarz Starszy inspektor ewelina.magdziarz@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 042206
Iwona Wiktorek Starszy inspektor iwona.wiktorek@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 057206/1
Biuro Obsługi Interesanta
Kaja Anioł Podinspektor kaja.aniol@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 0401
Ewelina Laskowska Podinspektor ewelina.laskowska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 0401
Kamil Zdziech Pomoc Administracyjna 41 39 53 0401
Zespół ds. Obsługi Zarządu Powiatu i Kadr OZ

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonPokój
Małgorzata Nosowicz Sekretarz Powiatu sekretarz@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 005209
Kinga Sadza Główny specjalista kinga.sadza@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 008214
Karina Wiśniewska Główny specjalista karina.wisniewska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 008213
Olga Łukomska Starszy inspektor olga.lukomska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 006209
Anna Wisowata Inspektor anna.wisowata@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 006209
Monika Białek Podinspektor 41 39 53 003202
Anna Miernik Podinspektor 41 39 53 000101
Zespół ds. Polityki Społecznej i Senioralnej ZS

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonPokój
Edyta Ucińska Kierownik edyta.ucinska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 074306
Ewelina Gluza Inspektor ewelina.gluza@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 033311
Monika Pogodzińska Inspektor monika.pogodzinska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 015205
Ilona Sadkowska Inspektor ilona.sadkowska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 052314
Patrycja Bassa Podinspektor patrycja.bassa@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 033311
Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego OC

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonPokój
Agnieszka Prusinowska Kierownik agnieszka.prusinowska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 056310a
Jacek Krzepkowski Inspektor jacek.krzepkowski@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 051310
Zespół ds. Zdrowia ZZ

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonPokój
Małgorzata Nosowicz Naczelnik malgorzata.nosowicz@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 005208
Izabela Azarowicz Starszy inspektor izabela.azarowicz@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 098211
Magdalena Wilk Inspektor magdalena.wilk@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 098211
Zespół Kontroli i Audytu Wewnętrznego AU

Plac Floriański 1

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonPokój
Anna Radzimirska-Lange Główny specjalista anna.radzimirska@skarzysko.powiat.pl 413
Izabela Kowalska Starszy inspektor izabela.kowalska@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 053204
Agnieszka Zbroszczyk Audytor wewnętrzny agnieszka.zbroszczyk@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 053204
Zespół Radców Prawnych ZR

Konarskiego 20

Imię i nazwiskoStanowiskoE-mailTelefonPokój
Karolina Oleksiak Radca Prawny ( Koordynator Zespołu) karolina.oleksiak@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 010207
Przemysław Iskra Radca prawny przemyslaw.iskra@skarzysko.powiat.pl 41 39 53 010207